ردیف عنوان آدرس تلفن
1 مخابرات گلستان بر جاده ساوه روبروی پمپ بنزین شهید دهقانی 56320000-56320001