ردیف عنوان آدرس تلفن
1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهارستان انتهای گلستان ابتدای صالحیه روبروی مسجد صاحب الزمان 56622083
2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهارستان انتهای گلستان ابتدای صالحیه روبروی مسجد صاحب الزمان 56622083
3 بیمه تامین اجتماعی گلستان جاده ساوه خیابان 14 متری 14 معصوم 5674502
4 آبفای گلستان جاده ساوه شهر گلستان خیابان دانش جنب فروشگاه رفاه 56322828-56320026-56314958
5 مخابرات گلستان بر جاده ساوه روبروی پمپ بنزین شهید دهقانی 56320000-56320001
6 اداره برق گلستان گلستان نبش فلکه اول منطقه برق گلستان 56333838-56322830-56320200-56320201
7 اداره گاز گلستان الهیه خیابان قدیر 11 جنب کمیته امداد 56332727-56742828