آدرس: استان تهران، شهرستان بهارستان، شهر گلستان، کیلومتر 25 جاده ساوه، شهرداری گلستان


تلفن: 56333550

ایمیل: info@shgolestan.org

وب سایت:  www.shgolestan.org

فکس: 56322262

کانال تلگرام: @shgolestan

ارتباط با مدیر کانال تلگرام: @prshgolestan