ردیف عنوان آدرس تلفن
1 بانک ملی شعبه سلطان آباد جاده ساوه بعد از خیابان شهید رجایی (خیابان مدرسه) زیر پل هوایی نبش بن بست گلها 56335152-56320023
2 بانک ملی شعبه شهرداری گلستان بلوار معلم روبروی خیابان سلمان فارسی بانک ملی شعبه شهرداری 56334090-56318080
3 بانک ملی شعبه قلعه میر قلعه میر 16 متری گلها روبروی گلهای 11 56866000
4 بانک کشاورزی گلستان جاده ساوه گلستان بلوار اصلی روبروی خیابان شهید قبادی 56332929-56332930
5 بانک مهر اقتصاد جاده ساوه سر شهرک الهیه جنب ثبت احوال 56745110
6 بانک صادرات سلطان آباد جنب رود خانه شادچای 56334242
7 بانک سپه جاده ساوه نبش خیابان 14 متری 14 معصوم 56320040-56320041
8 بانک تجارت شهرک گلستان بر خیابان اصلی دست راست 56323330
9 بانک مسکن بر جاده ساوه سر گلستان جنب فروشگاه رفاه 56334848
10 بانک رفاه بر جاده ساوه جنب شهرداری گلستان 56321262