اخبار

۱۳۹۷/۲/۳

شهردار گلستان از فراهم شدن مقدمات ایمن سازی محدوده ریل آهن شهر گلستان خبر داد.

۱۳۹۷/۲/۳

شهردار گلستان از پیشرفت جهادی پروژه های عمرانی شهرداری خبر داد

۱۳۹۷/۲/۲

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از نظارت مستمر بر نگهداری فضای سبز در زمینه حفظ، کنترل و ارتقای سلامت فضای سبز شهری خبر داد.

۱۳۹۷/۲/۲

مهندس عرب به همراه جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی با جانبازان سرافراز شهر گلستان دیدار کردند.

۱۳۹۷/۱/۲۸

شهرداری گلستان از طریق سامانه 137، درخواستهای شهروندان را دریافت و با ارسال به واحدهای ذیربط رسیدگی می کند.