نصب تابلو بلوار سی متری سردار شهید همدانی متصل به جاده امامزاده باقر (ع)

یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

نصب  تابلو بلوار سی متری سردار شهید همدانی متصل به جاده امامزاده باقر (ع) توسط شهرداری گلستان نصب انجام شد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ با اقدام ارزشی مدیریت شهری در راستای ارج نهادن به مقام والای شهیدان بویژه شهدای مدافع حرم، بلوار تازه تأسیس سی متری متصل به جاده امامزاده باقر (ع) به نام شهید همدانی مزین و تابلو آن نصب شد.

نمایش ادامه آرشیو