اخبار

۱۳۹۹/۹/۲۹

برکسی پوشیده نیست شهرداری‌ها بیشترین خدمات عمرانی، رفاهی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و ... را به شهروندان در جهت رفاه آسایش به ارمغان می‌آورند.

۱۳۹۹/۹/۱۲

جمعی از شهروندان شریف این محله با ارسال نامه ای به جهت عمران و آبادانی در تاسیس بلوار اتصال خیابان الهیه به خیابان پروفسور هشترودی، روشنایی پارک، بازسازی منبع آب، گل کاری و نهال کاری، رنگ امیزی، آسفالت و جدول گذاری تقدیر و تشکر نمودند.

۱۳۹۹/۹/۶

با حضور مسولین شهرستان بهارستان و مدیریت شهری گلستان گردان امنیتی امام علی (ع) در شهر گلستان به بهره برداری رسید.

نمایش ادامه آرشیو