اخبار

۱۳۹۹/۷/۲۸

شهردار گلستان به منظور بررسی و رسیدگی به مشکلات و مسائل شهروندان به همراه برخی از مسئولین شهرداری در بازار کفش محله باغ مهندس و کوچه های آن حضور یافته و ضمن بررسی مشکلات معابر از نزدیک وضعیت موجود و نیازهای شهری این محله را مورد بررسی قرار داد

۱۳۹۹/۷/۲۸

شهردار گلستان: تشریح اهم اقدامات و برنامه‌های حوزه عمرانی با زیر سازی و آسفالت، جدول گذاری و ترمیم پیاده روها در شهرک باغ مهندس انجام و  به بهره برداری رسیده است

۱۳۹۹/۷/۲۲

موسي قلي زاده شوراي اسلامي شهر گلستان با ديدگاه متفاوت در دوره پنجم، توانست با همياري اعضاي شورا و همچنين شهردار و مديران شهرداري به موفقيت هاي با ارزشي در عمران و توسعه عمراني شهر گلستان برسد.

۱۳۹۹/۷/۲۲

محسن بيگدلي: سالهاست حقوق شهروندي ناديده گرفته شده، پياده روها به تصاحب کسبه درآمده، معابر به محلي براي پارکهاي دوبله و سوبله تبديل شده و زباله ها در شهر رها هستند، اين معضلات نتيجه عدم توسعه فرهنگي و رشد جمعيت شهري مي باشد که به معضلي براي شهر گلستان تبديل شده است.

۱۳۹۹/۷/۲۲

علي شاهدي: شوراي اسلامي شهر گلستان همگام با شهرداري توانست با همدلي و همياري بسياري از کمبودها را شناسايي و با مطالعه و بررسي شهر گلستان و نگاه جدي به درآمدهاي پايدار و غير پايدار شهرداري، پروژههاي لازم را براي اجراي زيرساختهاي مورد نياز پيش بيني و به ترتيب اهميت در اولويت کاري خود قرار دهد.


نمایش ادامه آرشیو