اخبار

۱۳۹۷/۷/۱۷

شهردار گلستان از اجرای عملیات اصلاح هندسی ورودی شهر گلستان مطابق با استانداردهای جهانی در محله سبزدشت برای کاهش پیک ترافیکی این منطقه خبر داد.

۱۳۹۷/۷/۱۷

شهردار گلستان: با توجه به جمع‌آوری گل‌های فصلی تابستان و تغییر شرایط آب و هوایی مطابق طرح‌های گلکاری، 15000 بوته گل فصلی پاییز در سطح شهر کاشت شد.

۱۳۹۷/۷/۲

مهندس عرب اقدامات شاخص شهرداری به مناسبت بازگشایی مدارس در طرح استقبال از مهر را تشریح کرد.

نمایش ادامه آرشیو