فصل بازگشایی مدارس و افزایش چشمگیر تردد عابرین پیاده

پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰

هدف از خط کشی معابر منظم کردن حرکت وسایل نقلیه، آگاهی دادن و مشخص سازی حریم معابر جهت تردد خودروها و عابرین پیاده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ در حالی که مدارس در آبان 1400 بازگشایی خواهند شد و عبور و مرور عابرین پیاده در سطح شهر گلستان افزایش چشمگیری خواهد داشت، توجه به موضوع خط کشی معابر شهری و رنگ آمیزی سرعتکاه ها قطعاً نقش موثری در کنترل ترافیک و امنیت دانش آموزان خواهد داشت.

رنگ آمیزی سرعتکاه ها واقع  بلوار شهید ابدام در دستور کار حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری گلستان( واحد ترافیک) قرار گرفت.

نمایش ادامه آرشیو