گسترش همکاری های دوجانبه شهرداری گلستان با اداره امور مالیاتی شهرستان بهارستان

سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹

صبح امروز دکتر قاسمیان با مدیر کل مالیاتی غرب استان تهران و رئیس اداره مالیات شهرستان بهارستان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ جلسه هم اندیشی دکتر قاسمیان با زحمتی مدیر کل امور مالیاتی غرب استان تهران، ابوالفضل بهارلو رئیس اداره مالیات شهرستان بهارستان و نصرتی مسئول ارزش افزوده شهرداری به میزبانی شهرداری برگزار و راهکارهای گسترش تعامل و همکاری های دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شهردار گلستان با دو سویه خواندن انتظارات بین شهرداری و امور مالیاتی و  برآورده شدن این انتظارات را جهت اعتمادسازی طرفین سازنده خواند و این نشست در خصوص #تجهیز_و_استقرار_مجدد_اداره_مالیات_در_شهر_گلستان را گامی مثبت در جهت هماهنگی های بیشتر بین مسئولین ادارات خدمت رسان به مردم از جمله شهرداری دانست.

دکتر قاسمیان در این جلسه افزود: درونی شدن عمل پرداخت مالیات و تبدیل آن به یک حس و وظیفه ملی، تنها وظیفه یک نهاد و ارگان خاص نیست و به عنوان یک مقوله اساسی در توسعه، ضرورتی عمومی و فراسازمانی است و مشارکت همه سازمانها، نهادها از جمله شهرداری ها را می‌طلبد که شهرداری گلستان نیز از این امر مستثنی نیست.

قاسمیان در پایان خطاب به مسئولین یادآور شد: در این راستا شهرداری گلستان آمادگی کامل دارد تا با گسترش همکاری ها و در اختیار قرار دادن  تجهیزات لازم در زمینه افزایش وصول مالیات قدمهای موثرتری بردارد.