عضو شوراي اسلامي شهر گلستان: احداث خانه کشتي توسعه سرانه ورزشي را به همراه داشته است

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

علي شاهدي: شوراي اسلامي شهر گلستان همگام با شهرداري توانست با همدلي و همياري بسياري از کمبودها را شناسايي و با مطالعه و بررسي شهر گلستان و نگاه جدي به درآمدهاي پايدار و غير پايدار شهرداري، پروژههاي لازم را براي اجراي زيرساختهاي مورد نياز پيش بيني و به ترتيب اهميت در اولويت کاري خود قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ این عضو شورا گفت: هرچند که همزمان با اين موضوع در حوزه ارائه خدمات شهري، تعريض و بازگشايي معابر و باز کردن گره هاي ترافيکي به واسطه اصلاح هندسي معابر عمومي اتفاقات جالب و مهمي صورت گرفت ولي در ادامه راه بسياري از پروژه هاي مصوب شده با جديت پيگيري و کلنگ اجرايي آنها زده شد. اين اتفاقات که شهر گلستان را به يک کارگاه عمراني تبديل کرده است، ناگفته نماند که در اين ميان تک تک اعضاي شوراي شهر با صرف نظراز موقعيت و جايگاه خود در آن سهيم بودند و هرکدام بنا به وظايفي که داشتند نقش خود را به خوبي ايفا کردند.

و اما در اين ميان شوراي اسلامي با يک نگاه ويژه به زيرساخت هاي ورزشي فرهنگي و توسعه ورزش همگاني و قهرماني توانست به موفقيت هايي نيز برسد که نتيجه آن، پويايي، نشاط و سلامت شهروندان و به خصوص جوانان اين شهر بوده است.

کشتيخيز بودن اين منطقه و همچنين استقبال جوانان از اين ورزش يکي از دغدغه هاي مهم مديريت شهري گلستان بود و همين موضوع سبب شد تا اين پروژه در زميني به مساحت 1100 مترمربع احداث شود.

شهرداري و شوراي اسلامي شهر گلستان با احداث اين پروژه سعي بر آن داشت تا بتواند در ابتدا زيرساخت هاي ورزشي را توسعه دهد و سلامت و دوري از جرم و بزه در شهر گلستان را هدف بگيرد.

همانگونه که سلامت شهر براي شوراي اسلامي شهر از اهميت ويژه اي برخوردار است، سلامت اهالي و به خصوص جوانان اين شهر نيز مهم بوده و اميدواريم اگر شرايط مالي اجازه بدهد، در راستاي توسعه زيرساخت هاي ورزشي شهر گلستان مراکز ورزشي بيشتري را اجرا و به بهره برداري برسانيم.

البته ناگفته نماند که اجراي پروژه هاي متعدد عمراني در حوزه هاي مختلف شهري، اجتماعي و فرهنگي نشان از توجه ويژه پارلمان مردمي به توسعه شهر را دارد ولي همانگونه که مستحضريد، مشکلات مالي در بسياري از مواقع مانع از اجراي پروژه ها مي شود هرچند که شهر گلستان با برنامه ريزي درست و صحيح و با انتخاب پروژه هاي اولويت دار توانسته است خدمات شاياني را به شهر و شهروندان گلستاني بدهد.