شهر گلستان عاشورایی می شود| «ما ملت امام حسینیم»، «السلام علیک یا أباعبدالله» و «شهر در عزای پسر فاطمه (س) است» بر سازه های تبلیغاتی گلستان نشست.

پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹

دکتر قاسمیان: امسال با توجه به محدودیت هایی که برای فعالیت هیأت های مذهبی وجود دارد، تمام تلاش شهرداری گلستان این است که بتواند سازه های تبلیغاتی را در این بخش طوری طراحی و اجرا کند که محدودیت های ایجاد شده را جبران کند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ برای جبران محدودیت های ایجاد شده در فعالیت هیات های مذهبی، شهرداری گلستان طرح‌هایی را با شعار «ما ملت امام حسینیم»، «السلام علیک یا أباعبدالله» و «شهر در عزای پسر فاطمه (س) است» برای پوشش سازه های تبلیغاتی خود در نظر گرفته است. علاوه بر این، نصب پرچم هایی با مضامین عاشورایی در معابر، تحویل پرچم مشکی و بنر به هیأتهای مجاز و پایگاهها از دیگر اقدامات این شهرداری در ماه محرم امسال است.
دکتر قاسمیان شهردار گلستان، با بیان اینکه این شهرداری در چند حوزه اقداماتی را برای ماه محرم انجام داده است، گفت: امسال با توجه به محدودیت هایی که برای فعالیت هیات های مذهبی وجود دارد، تمام تلاش شهرداری این است که بتواند سازه های تبلیغاتی را در این بخش طوری طراحی کند که محدودیت های ایجاد شده را جبران کند.
شهردار گلستان افزود: این اقدامات در چند حوزه درحال انجام است؛ نخست اینکه علاوه بر سازه های در اختیار شهرداری، از داربست های بخش خصوصی نیز جهت نصب بنر با مضامین عاشورایی در سطح شهر استفاده شده است. در وهله دوم جهت سیاه پوش کردن سطح شهر از 15 هزار متر پرچم و ریسه استفاده شده و در پایه پرچم های روی پل ها، معابر، تیرهای چراغ برق و... نصب و یا در اختیار هیأتهای مذهبی دارای مجوز، اصناف و پایگاههای بسیج قرار گرفته است.
دکتر قاسمیان با بیان اینکه مجموعه اقدامات ذکر شده برای دهه اول ماه محرم طراحی شده، عنوان کرد: این فعالیت ها هر روز تکمیل می شود و برای دهه دوم نیز به ویژه در حوزه اشاعه فرهنگی طرح های جدیدتری نیز درنظر گرفته شده که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

نمایش ادامه آرشیو