مهندس فرزین سرپرست شهرداری گلستان شد

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

با برکناری شهردار گلستان توسط شورای اسلامی شهر، بهلول فرزین بار دیگر به عنوان سرپرست شهرداری گلستان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ در صد و پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر گلستان با موضوع بررسی نامه شماره 32661 مورخه 98/7/14 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با موضوع عدم احراز صلاحیت شهردار کلستان به استناد بند (د) تبصره 4 ذیل ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور برگزار شد، رحیم پرچگانی شهردار گلستان از سمت خود برکنار و بهلول فرزین که پیش از این نیز به مدت 6 ماه سرپرستی شهرداری گلستان را برعهده داشت، بار دیگر به عنوان سرپرست شهرداری گلستان انتخاب شد.