پاکسازی نخاله ها از سطح شهر همچنان ادامه دارد

یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

شهر گلستان در حال پاکسازی از نخاله های ساختمانی است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ پاکسازی و جمع آوری نخاله ها و پسماندهای ساختمانی از زمینهای خالی در کوچه و خیابانهاهای گلستان توسط عوامل خدمات شهری شهرداری همچنان ادامه دارد .

سالیانه هزینه زيادي صرف پاکسازی نخاله‌های ساختمانی ميشود که مشارکت شهروندان در این زمینه از مشکلات آن جلوگیری می کند.