حفظ پارک شهدا و جلوگیری از تخریب آن؛ چالش امروز شورای اسلامی شهر و شهرداری گلستان

شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

علی حسنی در جمع نمازگزاران شهر گلستان ضمن پرداختن به مسائل و مشکلات کلی شهر گفت: متاسفانه در گذشته بدلیل کوتاهی های صورت گرفته حکم قلع بنا برای پارک شهدا صادرشده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان: علی حسنی رئیس شورای اسلامی شهر گلستان به مناسبت روز ملی شوراها پیش از خطبه های نماز جمعه به تشریح اقدامات و برنامه های مدیریت شهری گلستان پرداخت.
بر اساس این گزارش وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به مشکلات پیش آمده در خصوص پارک شهدا گفت: متاسفانه در گذشته بدلیل کوتاهی های صورت گرفته حکم قلع بنا برای پارک شهدا صادرشده است.
رئیس شورای شهر گلستان اظهار داشت: مسئولین قضایی باید در این راستا وارد عمل شوند و اجازه ندهند این محل تفریحی و ورزشی تخریب شود.
علی حسنی همچنین به دیگر مشکل اساسی شهر با شرکت صادرات تمیز پرداخت و گفت: با توجه به اینکه عمده زمین شهر تحت اختیار شرکت صادرات تمیز می باشد هیچگونه سرانه برای شهر پیش بینی نشده است و درصد دریافتی از شهروندان منطقی نیست.