رنگ آمیزی جداول سطح شهر توسط واحد زیباسازی شهرداری گلستان

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶

شهردار رباط کریم از شروع شستشو و رنگ آمیزی جداول سطح شهردر راستای ایجاد فضاهای مناسب شهری و تقویت زیبایی بصری شهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ با توجه به رسالت شهرداری جهت زیباسازی شهر و ایجاد چهره زیبا و تزئینات شهری، جداول سطح شهر در معابر اصلی در حال رنگ آمیزی است.
سرپرست شهرداری گلستان با بیان اینکه توجه به زیبایی های شهری برای مجموعه دارای اهمیت است، اذعان داشت: با توجه ساماندهی و زیباسازی خیابان 25 متری آزادگان و بازار مبل قلعه میر، عملیات رنگ آمیزی جداول جوی آب و میادین این محدوده توسط واحد زیباسازی حوزه معاونت خدمات شهری در حال اجرا می باشد.
مهندس عرب با اشاره به اینکه برخی پیام های دیداری و بصری در سطح شهر می توانند در القای ناخودآگاه بعضی از امور موثر باشد، گفت: به منظور ایجاد چهره های متناسب با شهر نشینی و تزئینات شهری، سعی می گردد جداول سطح شهر به ترتیب اولویت شستشو، پاکسازی و رنگ آمیزی گردد تا بتوان فضای شهری را با جلوه زیباتری به نمایش گذاشت.