اخبار

۱۳۹۶/۸/۲

مهندس عرب: تقسیم عادلانه پروژه های ورزشی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی باعث توسعه متوازن شهر گلستان می شود.

۱۳۹۶/۸/۲

سرپرست شهرداری گلستان: با احداث پروژه زیرگذر سه راه آدران، با برطرف شدن مشکلات ترافیکی، عبور و مرور خودروها تسهیل می شود.