اخبار

۱۳۹۵/۳/۳۱

در ادامه آسفالت معابر، کوچه های گلهای 1 تا 4 سبز شت توسط شهرداری شهرداری تسطیح و آسفالت گردید.

۱۳۹۵/۳/۳۱

مهندس کاویانی به همراه معاونین از وضعیت خدماتی، فضای سبز و تنظیف معابر شهر بازدید به عمل آورد.

۱۳۹۵/۳/۳۱

مهندس کاویانی با برشمردن اقدامات شهرداری گلستان از اجرای بدون وقفه پروژه های عمرانی خبر داد.

۱۳۹۵/۳/۳۱

با حضور مدیریت شهری گلستان و همزمان با ماه مبارک رمضان سومین جشن گلریزان حمایت از خانواده های زندانیان برگزار شد.