پاکسازی زمین‌های بایر و نخاله برداری در شهر گلستان ادامه دارد...  

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

با توجه اینکه برخی از زمین های خالی موجود در سطح محلات به مکان تخلیه انواع پسماند و نخاله های ساختمانی تبدیل شده و مناظر نامناسبی ایجاد کرده است، حوزه معاونت خدمات شهری اقدام به پاکسازی می نمایند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ ریختن نخاله های ساختمانی در معابر علاوه بر ایجاد اختلال در عبور و مرور و تردد وسایل نقلیه، شهروندان را نیز دچار مشکل می کند، بدین جهت پاکسازی معابر و نخاله برداری از جمله اولویت های مهمی است که به شکل مستمر در دستور کار این حوزه قرار گرفته است.

نمایش ادامه آرشیو