ملاقات عمومی سید محمد میرزمانی با شهروندان گلستانی در راستای تکریم ارباب رجوع

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

با حضور کلیه معاونین و مدیران عامل سازمانها، برگزاری ملاقات عمومی دکتر سید محمد میرزمانی شهردار گلستان با شهروندان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهردار گلستان؛ شهردار گلستان در ملاقات مردمی امروز 30 مرداد با اشاره به اهمیت و ضرورت برپایی جلسات ملاقات مردمی با مراجعه کنندگان شهرداری گفت: طی 2 سال اخیر روزهای دوشنبه و چهارشنبه جلسات ملاقات چهره به چهره با شهروندان برگزار شده است و اکنون ما نیز میزبان شهروندان جهت رسیدگی به مشکلات آنها در حوزه مدیریت شهری هستیم.

 دکتر میرزمانی یادآور شد: تمامی مدیران و مسئولان حوزه های مختلف شهرداری در همه روزهای هفته درب اتاقشان به روی ارباب رجوعان باز است و ملزم به پاسخگویی به مشکلات و مطالبات مراجعه کنندگان هستند اما باتوجه به پیچیدگی برخی مشکلات و تمایل شهروندان جهت دیدار با شهردار گلستان، جلسه ملاقات مردمی با مردم برگزار می شود تا فرصتی برای دیدار چهره به چهره با شهروندان فراهم شود که در راستای دیدارهای انجام شده و درصورت عدم نقض قانون، رسیدگی به مطالبات و مشکلات مردم در حوزه های شهری با هم اندیشی با روسای ادارات و واحدهای شهری در پروسه زمانی کوتاهتری انجام می شود.
 مدیریت شهری گلستان در ادامه با اشاره به فراوانی موضوع مراجعه کنندگان گفت: باتوجه به توسعه شهر و افزایش ساخت و سازهای شهری، بیشترین مطالبه شهروندان درخصوص مشکلات عوارض و گواهی پایان کار و عملیات عمرانی محلات است که مورد بررسی و پیگیر قرار می گیرد.

نمایش ادامه آرشیو