رفع مشکلات زیست محیطی رودخانه شادچای / پایان بن بست کوچه های گهر

دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱

رودخانه شادچای که مشکلات زیست محیطی متعددی برای ساکنان حاشیه آن ایجاد کرده بود، با ایجاد پارک ساحلی این مشکلات رو به پایان است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ دکتر میرزمانی اظهار داشت: خارج کردن کوچه های گهر از بن بست فعلی با ساخت رمپ و ایجاد پله به سمت پارک ساحلی رضایت مندی اهالی این منطقه را در پی داشته است.
 
 شهردارگلستان با اشاره به اینکه ساماندهی رودخانه شادچای قدم موثری در راستای حل مشکلات زیست محیطی است گفت: هم اکنون با رسیدن به مراحل پایانی ساخت این پارک در حفظ محیط زیست این منطقه تلاش شده است که با مشارکت مردم به این مهم رسیدیم.

نمایش ادامه آرشیو