حفر تونل برای تسهیل در آبهای سطحی در عمق 5 تا 11 متر زمین

پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

 پروژه های اساسی شهرداری گلستان با  لوله گذاری با قطر یک متر در طرح جمع آوری آبهای سطحی در تمامی نقاط مختلف شهر  گلستان به اجرا در آمده است.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ راه اندازی شبکه مهم زیرساختی آبهای سطحی این بار در محله امام زاده قاسم (ع) در حال انجام است و به گفته ناظرین این پروژه زیرساختی، کمتر از 3 ماهه دیگر به پایان خواهد رسید.

 گفتنی است: پروژه فوق با روش هایی اجرایی؛ ابتدا با تأسیس کارگاه  و حفر تونل آغاز و سپس مخلوط ریزی کف تونل انجام و لوله ها به داخل تونل انتقال و نصب می شود، سپس با اجرای ساپورت و کلاف های فلزی ضمن ایمن سازی دیواره تونل با بتون پاششی، فضای باقی مانده تونل با بتن انجام خواهد شد تا از نشست زمین جلوگیری گردد.

 

نمایش ادامه آرشیو