به منظور حفظ بهداشت عمومی در سطح شهر گلستان انجام شد: تعمیر و بازسازی مخازن مکانیزه پسماند

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

در ادامه خدمات رسانی به شهروندان کلیه مخازن زباله سطح شهر گلستان در حال تعمیر و بازسازی است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ معاونت حوزه خدمات شهری در این خصوص یادآور شد: برای حفظ زیبایی و نمای بصری شهر تعویض و بازسازی سطل های زباله به صورت مستمر انجام می شود.

وی گفت: توجه به بهداشت عمومی و جلوگیری از اشاعه آلودگی یکی از اهداف تعمیر و بازسازی مخازن مکانیزه است که امیدوارم رضایتمندی شهروندان خوب گلستانی را به همراه داشته باشد.

 

نمایش ادامه آرشیو