فرهنگ سازی تفکیک زباله در شهر گلستان از مبدا نهادینه می شود

یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

 به جهت حفاظت از محیط زیست، نصب بنر های اطلاع رسانی و آموزش های فرهنگ شهروندی توسط مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر گلستان انجام شد.

 روابط عمومی شهرداری گلستان گزارش داد: فرهنگسازی اجتماعی و آگاهی های فردی می تواند نقش بسزایی در حفظ محیط زیست شهری و تفکیک زباله از مبدا ایفا نماید.

 

نمایش ادامه آرشیو