اصلاح طرح تفصیلی شهر گلستان در دستور کار کمیسیون ماده 5

دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، اصلاح برخی از مغایرت های طرح تفصیلی شهر گلستان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ با حضور مهندس کریمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، خانم باقری مدیریت مسکن و شهرسازی استان ، دکتر سلیمان پور فرماندار بهارستان، مدیر کل جهاد کشاورزی استان تهران، مهندس کاویانی شهردار گلستان و جمعی از مسئولین و کارشناسان، کمیسیون ماده 5 شهر گلستان در شهرداری برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مهندس کاویانی ضمن تشکر از حضور مهندس کریمی و اعضای کمیسیون، اظهار داشت: با توجه به فوریتی که در زمان تصویب طرح تفصیلی بوده است برخی ایرادات و مغایرتها در کاربریهای طرح وجود دارد که با واقعیتهای موجود و صلاح شهروندان و شهر همخوانی ندارد و این امر باعث نارضایتی شهروندان از مجموعه مدیریت شهری در صدور پروانه های شهرسازی شده است.

شهردار گلستان ادامه داد: این مغایرتها به بازنگری و اصلاح نیاز دارد که امیدواریم با پیگیریها و جلسات برگزار شده، این مشکلات بویژه در بافت فرسوده و متراکم برطرف گردد.

در ادامه این جلسه برخی مشکلات موجود، بررسی و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات، تصمیمات لازم اتخاذ و با نظر مساعد مهندس کریمی و اعضای محترم کمیسیون بسیاری مغایرتها و مشکلات چندین ساله شهروندان مرتفع گردید.