آسفالت کوچه امام حسین (ع) و کوچه بوستان هشتم در محله سبزدشت

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

معاون فنی و عمرانی شهرداری گلستان از آسفالت دستی کوچه های امام حسین (ع) و بوستان هشتم در محله سبزدشت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مهندس فرید آغبالی معاون فنی و عمرانی شهرداری گلستان گفت: با بهبود شرایط جوی آسفالت‌ریزی در معابر گلستان به صورت روزانه انجام می‌شود و شهرداری گلستان به دنبال بهسازی معابری است که آسفالت آن فرسوده و خراب می باشد.
وی افزود: رفع معضل آسفالت شهری نیازمند اولویت‌بندی بر اساس حجم تردد و درخواست شهروندان است و معابری که با ترافیک تردد مواجه است، در اولویت قرار می‌گیرد.