ترمیم و راه اندازی روشنایی پایه چراغ ها در پارک های سطح شهر

شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶

پایه چراغ های بوستانهای سطح شهر توسط سازمانهای پارکها ترمیم شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ سازمان پارکها و فضای سبز شهر گلستان با عنايت به فرا رسيدن فصل تابستان و مراجعه بيشتر شهروندان و مسافرين به پارک ها و بوستان های شهر و به منظور فراهم کردن محيطي آرام و زيبا و امن در سطح پارک ها و بوستان ها نسبت به اصلاح و رفع نقص و تعمير برج هاي نوري و پايه چراغ هاي موجود درسطح فضاي سبز اقدام نموده است.
در این طرح چراغهای موجود در پارکهای فدک، قلعه میر، اختر، میلان 4،  یاس محله ای، شهید رضایی، شهید هوشی، جنب مدرسه یاس، شهید براتلو،جنب میدان اختر پارک بین میلان 16 و 18 ترمیم گردید.