صدور 800 فیش عوارض خودرو در واحد درآمد شهرداری گلستان در سال ۹۶

پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶

معاون اداری و مالی شهرداری از صدور800 فیش تسویه عوارض خودرو در واحد درآمد شهرداری گلستان در سال ۹۶ خبر داد و جزئیات آن را بیان نمود .
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مهندس محمد بهمنی معاون اداری و مالی شهرداری گلستان گفت: در سه ماه اول سال ۹۶ واحد درآمد شهرداری گلستان نسبت به صدور و تسویه 800 مورد فیش عوارض سالیانه خودرو اقدام نموده است.
  وی افزود:  درآمد حاصله از این ردیف درآمد صرف بهسازی و تسهیل امکانات جهت بهبود تردد خودروها و اصلاح ترافیکی شهر برای استفاده خودروها از جاده ها و مسیرهای احداث شده در شهر مصرف می‌گردد
مهندس بهمنی ادامه داد : البته هزینه ای که شهرداری در جهت بهبود تردد وضعیت عبور و مرور وسایل نقلیه در سال در سطح شهر صرف می‌کند بسیار بیشتر از مبلغ دریافتی عوارض سالانه خودرو هاست که این موضوع نمایانگر رسالت شهرداری ها در جهت بهبود رفاه عمومی و افزایش امکانات رفاهی است که بدون مشارکت عمومی و پرداخت مطالبات از سوی شهروندان امکان پذیر نخواهد بود

وی در پایان تصریح کرد : مهمترین منبع درآمد شهرداری ها پرداخت عوارض و مالیاتی است که شهروندان بابت خدمات عمومی که در شهر دریافت می‌دارند می‌پردازند و اگر پرداخت تعهدات از سوی شهروندان به درستی انجام نپذیرد نتیجه آن کند شدن روند توسعه شهر و تامین منابع برای اجرای پروژه‌های بیشتر خواهد بود که به نفع عمومی شهروندان خدشه وارد خواهد کرد .