نصب سیستم اتوماسیون اداری، دبیرخانه و مالی در شهرداری گلستان

پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶

سیستم های اتوماسیون اداری، دبیرخانه و مالی در شهرداری گلستان راه اندازی گردید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان: مهندس کاویانی شهردار گلستان با اشاره به فراهم شدن بستر حذف کاغذ در شهرداری بیان کرد: سیستم های اتوماسیون اداری که در شهرداری راه اندازی شده سیستمی برای مکانیزه نمودن امور مربوط به ثبت، ارجاع، گردش و پیگیری نامه ها است و بستری برای رسیدن به نقطه عطف حذف کاغذ فراهم می کند که گامی مهم در جهت دولت الکترونیک می باشد.
وی افزود: این نرم افزارها با توجه به ماهیت خود علاوه بر فراهم آوردن رسیدگی به امور در هر زمان و مکان و تسریع در انجام امور امنیت و بقای اطلاعات را در سطوح مختلف تضمین می کند.