ایمنی در شهر گلستان با نصب سرعتگیر و رنگ آمیزی ترافیکی ادامه دارد...

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

شهردار گلستان با بیان اهمیت سرعت گیر ها در کاهش حوادث شهری گفت: 10 سرعت گیر جدید درون شهری با هدف افزایش دید و ایمنی بیشتر نصب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ دکتر قاسمیان شهردار گلستان در این خصوص یادآور شد: سرعت گیر ها یکی از اصلی ترین ابزار های تنظیم سرعت عبوری وسایل نقلیه در درون شهر می باشد که برای کاهش حوادث رانندگی بویژه عابران پیاده بسیار موثر است.