سرپرست جدید شهرداری گلستان انتخاب شد

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ با پایان یافتن دوره سرپرستی مهندس فرزین، شورای اسلامی شهر گلستان در جلسه 167خود، مهندس کوروش خالقی را با اکثریت آرا به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند.

شایان ذکر است: معارفه سرپرست جدید شهرداری، با حضور محسن بیگدلی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر گلستان و کلیه مسئولین شهرداری برگزار شد تا به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نماید.