مراسم تحلیف دومین عضو جدید شورای اسلامی شهر گلستان برگزار شد

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸

با سلب عضویت  یکی از اعضای شورای اسلامی شهر گلستان، سمیع اله نظری به عنوان دومین عضو جدید شورای اسلامی شهر در نخستین روز کاری خود در پارلمان شهری سوگند یاد کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مراسم تحلیف سمیع الله نظری دومین عضو علی البدل شورای اسلامی شهر گلستان با حضور خانم باقری معاون فنی و عمرانی فرمانداری، محسن بیگدلی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر گلستان برگزار شد تا عضویت او از امروز در این شورا به عنوان عضو جدید رسمیت داشته باشد.