ملاقات عمومی شهردار با شهروندان گلستانی در راستای تکریم ارباب رجوع

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

با حضور کلیه معاونین و مدیران عامل سازمانها، برگزاری چهل و دومین ملاقات عمومی مهندس عرب شهردار گلستان با شهروندان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهردار گلستان؛ مهندس عرب شهردار گلستان در چهل و دومین ملاقات مردمی با اشاره به اهمیت و ضرورت برپایی جلسات ملاقات مردمی با مراجعه کنندگان شهرداری گفت: طی 16 ماه اخیر روزهای چهارشنبه جلسات ملاقات شهردار با شهروندان برگزار می شده است و اکنون ما نیز پیرو این سنت پسندیده روزهای چهارشنبه میزبان شهروندان، کسبه، صنعتگران و سایر اهالی جهت رسیدگی به مشکلات آنها در حوزه مدیریت شهری هستیم.
شهردار گلستان یادآور شد: تمامی مدیران و مسئولان حوزه های مختلف شهرداری در همه روزهای هفته درب اتاقشان به روی ارباب رجوعان باز است و ملزم به پاسخگویی به مشکلات و مطالبات مراجعه کنندگان هستند اما باتوجه به پیچیدگی برخی مشکلات و تمایل شهروندان جهت دیدار با شهردار گلستان، جلسه ملاقات مردمی با مردم برگزار می شود تا فرصتی برای دیدار چهره به چهره با شهروندان فراهم شود که در راستای دیدارهای انجام شده و درصورت عدم نقض قانون، رسیدگی به مطالبات و مشکلات مردم در حوزه های شهری با هم اندیشی با روسای ادارات و واحدهای شهری در پروسه زمانی کوتاهتری انجام می شود.
مهندس عرب با اشاره به فراوانی موضوع مراجعه کنندگان گفت: باتوجه به توسعه شهر و افزایش ساخت و سازهای شهری، بیشترین مطالبه شهروندان درخصوص مشکلات عوارض و گواهی پایان و کار و... است که مربوط به حوزه شهرسازی می شود.
شهروندان شریف جهت حضور در جلسات ملاقات مردمی باید در طول روزهای هفته و قبل از روز چهارشنبه به واحد روابط عمومی شهرداری گلستان مراجعه کنند و با دریافت فرم دیدار ملاقات عمومی و درج مطالباتشان در این جلسات شرکت کنند.
هر هفته حدود50 نفراز شهروندان در جلسه ملاقات مردمی با مهندس عرب شهردار گلستان دیدار و مشکلات حوزه شهری شان مورد رسیدگی قرار می گیرد.