بعد از سالها انتظار؛ پروژه بزرگ هدایت آبهای سطحی شهر گلستان آغاز شد

یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

بعد از سالها انتظار؛ پروژه بزرگ هدایت آبهای سطحی شهر گلستان آغاز شد

مهندس عرب شهردار گلستان از آغاز عملیات عمرانی پروژه بزرگ هدایت آبهای سطحی شهر خبر داد

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ شهرها به عنوان اراضی که دارای سطح وسیعی از زمینهای غیرقابل نفوذ یا کم نفوذ شامل کاربریهای مختلف بوده که دارای توان استحصال قابل توجه نزولات جوی می باشند، به این دلیل طراحی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی میتواند با رویکردها و هدفهای خاصی صورت بگیرد. در بعضی از شهرها به علت وجود ویژگی های اقلیمی و محیطی خاص اهمیت آن بیشتر می شود و عدم برنامه ریزی صحیح در جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و زیرزمینی باعث افزایش هزینه های مربوط جهت مقابله با اثر آب در مواقع بحرانی می گردد.

امروزه در جوامع پیشرفته به موازات طراحی شهری و تصمیم گیری های اساسی نظیر تعیین مناطق نفوذپذیر، جهت بندی خیابان ها و شیب های طولی و عرضی و تأسیسات زیرزمینی همزمان برنامه ریزی جهت هدایت آبهای سطحی از طرق مختلف مانند نگه داری، ذخیره سازی محلی و یا نفوذ دادن آن تا حد امکان و یا هدایت آن به خارج از محدوده شهری و همچنین برنامه ریزی جهت آبهای زیرزمینی صورت می گیرد.

همچنین از مشخصه های توسعه شهری افزایش سطوح غیرقابل نفوذ است که به خاطر تغییر کاربری زمین های کشاورزی و اراضی منابع طبیعی و اختصاص آن به ساخت و سازهای مسکونی و معابر عمومی پدید می آید، از عوارض این تغییرات کاهش نفوذ آب باران به داخل زمین و در عوض افزایش روان­آب حاصل از بارندگی از هر دو منظر حجم و شدت جریان است که جاری شدن این روان­آبها هزینه های زیادی برای احداث مجاری و زهکشی های مناسب برای خارج ساختن این آبها از معابر است.

در همین رابطه مهندس عرب شهردار گلستان بیان داشت: هدف از ایجاد سیستم جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، این می باشد که در شرایط وقوع رگبارهای شدید بهتر عمل کند و از آبگرفتگی معابر که در شهر گلستان با کمترین میزان بارش هم شهروندان دچار بحران میشوند، جلوگیری شود و با شناسایی نقاط تجمع رواناب در سطح شهر و جمع آوری آنها و انتقال به رودخانه شادچای از هرگونه خسارت احتمالی جلوگیری به عمل آید.

وی با اشاره مشکلات شهر گلستان در این زمینه، گفت: عوامل متعددی در ایجاد یا تشدید مسائل و مشکلات احتمالی در سیستم هدایت و دفع آبهای سطحی در داخل شهر از طریق ایجاد خسارت به مناطق مسکونی به دلیل هجوم سیلاب و رواناب سطحی و تجمع آب در سطح معابر و میادین شهر و ایجاد ناخرسندی برای مردم از جهت ایجاد وقفه در رفت و آمد ساکنین و نقاط تجمع و اثرات نامطلوب به محیط زیست شهری می باشد که از جمله آنها می توان به 1. عدم وجود یک سیستم کارآمد در هدایت آبهای سطحی 2. توسعه شهر و عدم توجه به مسائل دفع آبهای سطحی در گذشته 3. بالا رفتن تراکم مناطق مسکونی و افزایش درصد مساحت سطوح با قابلیت نفوذپذیری کم. 4. همسان بودن کانال های هدایت و دفع آبهای سطحی در نقاط مختلف شهر اعم از مناطق مرتفع و پست 5. ناکافی بودن ظرفیت عبور جریان در کانال های موجود در مواقع رخداد ریزش های جوی 6. عدم توجه به شیب بندی مناسب معابر و کانال های انتقالی دفع ابهای سطحی 7. عدم توجه به حریم و مسیر آبراهه های فصلی در حوضه های آبخیز و مسدود شدن آنها در اثر ساخت و سازهای غیر اصولی و چندین دلیل دیگر مانند عدم مطالعه در طراحی کانال های دفع آبهای سطحی و احداث غیر اصولی آن که منجر به هدایت سیلاب و رواناب های سطحی با توجه به وضعیت توپوگرافی شهر به نقاط پست و مسیرهای اصلی شهر گردیده است.

مهندس عرب گفت: شهرداری گلستان با حمایت شورای اسلامی شهر در نظر دارد با اصلاح و ایجاد کانال های جدید جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و تامین اعبتارات لازم قسمتی از مشکلات شهروندان در زمینه آب گرفتگی معابر را حل نماید. به این منظور در سال جاری، اجرای پروژه بزرگ هدایت آبهای سطحی از محله الهیه تا رودخانه شادچای به طول بیش از 2 کیلومتر با لوله های پلی اتیلن کاراگیت با قطر 1000 میلی متر و به صورت دستی پایپ جکینگ آغاز شد.