مهندس عرب: رودخانه شادچای، تبدیل چالش به فرصت

سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

مهندس عرب: از هفته دولت شاهد حضور خانواده ها و استفاده بهینه شهروندان از بوستانهای حاشیه این رودخانه خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مهندس عرب شهردار گلستان با تاکید بر تبدیل چالش ها به فرصت ها افزود: رودخانه شادچای طی سالها ی گذشته، چالشهای زیست محیطی و اجتماعی زیادی را به شهر گلستان تکمیل کرده بود که این مساله با احداث بوستان و تفرجگاه در امتداد رودخانه شادچای برای همیشه مرتفع می شود و لنجنزار هابه تفرجگاه تبدیل می شود.