استقرار میز خدمت در شهرداری با هدف شفاف سازی و دقت در خدمت رسانی به ارباب رجوع

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

در راستای تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندان، میز خدمت در شهرداری گلستان مستقر شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛مهندس عرب شهردار گلستان با بیان اینکه دایر شدن میز خدمت در شهرداری می تواند گامی موثر در راستای تحقق حقوق شهروندی باشد، گفت: تکریم ارباب رجوع می‌تواند جلوه‌ای از رسیدن به حقوق شهروندی را در جامعه نشان دهد.
بر اساس این گزارش وی ادامه داد: اجرای حقوق شهروندی ضمن افزایش امید و نشاط، موجبات توجه خاص به کرامت انسانی را در جامعه فراهم می‌کند، گفت: به‌ روشنی می‌توان دریافت که گفتمان انقلاب اسلامی و فرامین امام راحل در راستای حقوق شهروندی تدوین‌ شده است.
شهردار گلستان با اشاره به اینکه شفافیت و پاسخگو بودن در برابر مردم آثار مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت، افزود: با اجرای کامل بندهای حقوق شهروندی فساد نیز در جامعه کاهش پیدا می کند؛ لذا پاسداشت کرامت انسانی در جامعه امری اجتناب‌ناپذیر در راستای به حداقل رسیدن آسیب‌های اجتماعی است.
مهندس عرب به‌ ضرورت تحقق دولت الکترونیک نیز اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه در عصر تکنولوژی و پیشرفت به سر می‌بریم لذا نیازمند تحول اداری هستیم که با الکترونیکی شدن امور، بسیاری از مراجعات کم شده و در هزینه‌ها صرفه‌جویی خواهد شد و تحقق دولت الکترونیک نیز به تحقق رعایت حقوق شهروندی کمک می‌کند.