مهندس عرب: پروژه های عمرانی شهرداری گلستان همسو با نیاز شهر و شهروندان است.

سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

شهردار گلستان گفت: توجه به سهم شهروندان و لحاظ کردن میزان نیاز آنها در پروژه های شهری مولفه ای مهم برای تدوین و طراحی پروژه های عمرانی است؛ بی شک این رویکرد، روند توسعه و عمران شهری را نیز افزایش می دهد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مهندس عرب شهردار گلستان در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی اظهار کرد: اجرای پروژه های عمرانی همسو با نیاز شهر و شهروندان به عنوان یکی از افزارهای لازم که زمینه را برای اجرای موفق طرح های توسعه شهری فراهم می کند، محسوب می شود.
وی، عنوان کرد: شهرداری گلستان نیز با اشراف بر این مهم، نسبت به اجرای برنامه ها و سیاست هایی که رفع نیاز شهروندان مهمترین آیتم آن است، اقدام می کند؛ این سیاست گذاری در گلستان قابل لمس است و با توجه به افزایش میزان ترافیک در جاده ساوه، اجرای تقاطع غیر همسطح سه راهی آدران، تعریض و برداشت لاین کندرو در محدوده سبزدشت(رفت و برگشت)، اجرای کمربندی شمالی و ... بوده است.
وی تصریح نمود: پروژه های شهرداری گلستان با نیاز شهری تعریف شده اند و می توان به مجموعه ورزشی و استخر قلعه میر، خشکه چینی، آسفالت و جدولگذاری گسترده معابر، ایستگاه 5 آتش نشانی و درمانگاه شهرداری، زورخانه(ورزش های پهلوانی و باستانی)، پارک رودکنار 76 هزار متری شهرک امام حسین، دیوار چینی رودخانه شادچای در محدوده ده متری چهارم تا محله میمنت آباد، احداث سه زمین چمن مصنوعی اشاره نمود.
وی ضمن تلاش و همت مجموعه مدیریت شهری گلستان و شورای اسلامی شهر در خصوص برآوردن نیازهای شهروندان اظهارامیداری کرد: اقدامات صورت گرفته باید به گونه ای باشد که بازخورد عملکرد این مجموعه از سوی شهروندان مطلوب باشد بر این اساس آنچه مد نظر شهرداری و شورای شهر است، تبیین همسویی فعالیتهای عمرانی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و.... شهرداری با نیازهای واقعی شهروندان است.
مهندس عرب در خصوص وظایف و تعهدات شهرداری در برابر مردم عنوان کرد: شهرداری سازمانی است که وظیفه اداره، هدایت، کنترل و توسعه همه جانبه و پایدار شهر را در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر را برعهده دارد.
وی در پایان اظهارداشت: در این مسیر، اعتقاد به نقش بنیادی مردم در «توسعه پایدار شهری» و اهتمام برای تکریم ارباب رجوع در لایه های مدیریت شهری می تواند زمینه ساز ورود ایده ها، خلاقیت ها و نوآوری های آحاد ملت به بخش های گوناگون شهرداری باشد.