طرح تفصیلی شهر
نقشه

طرح تفصیلی شهر گلستان
طرح تفصیلی شهر گلستان متعاقب ابلاغ طرح جامع و در تکمیل روند تهیه طرح های توسعه شهری گلستان، در دستور کار شهرداری قرار گرفت و با عنایت به پیگیری های متعدد صورت گرفته در مدت زمانی کوتاه و به عنوان اولین طرح تفصیلی در بین شهرستان های استان تهران، در تاریخ 05/04/92 به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده و در تاریخ 28/12/92 توسط استانداری محترم تهران جهت اجرا ابلاغ گردید. متأسفانه فاصله زمانی نسبتاً طولانی بین تصویب و ابلاغ این طرح و نیز تغییرات ایجاد شده در محدوده قانونی شهر در هنگام ابلاغ آن، باعث ایجاد پاره ای از مشکلات در روزهای نخست ابلاغ طرح شد، که به مرور زمان و با تلاش مسئولین وقت، بخشی از این مشکلات برطرف و بخش دیگری از آن ها به تهیه طرح بازنگری موکول گردیده است.
علی ایحال خلاصه ای از ضوابط و مقررات ملاک عمل شهرداری به شرح زیر می باشد:
1.
بیشترین تلاش صورت گرفته در این طرح بر تأمین و گسترش متناسب و یکنواخت خدمات شهری در تمام محلات، نواحی و مناطق شهری، و به منظور بهره¬مندی عادلانه و یکسان همه شهروندان از خدمات عمومی متمرکز شده؛ به نحوی که خدمات مورد نیاز همه محلات، نواحی و مناطق شهر، به تناسب جمعیت ساکن در آن پیش بینی و اراضی مناسب آن برآورد و د نظر گرفته شده است.
2.
بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تراکم در سطح شهر بطور متوسط بیش از یک طبقه افزایش یافته، که این میزان بر اساس ویژگی های زمین متقاضی قابل افزایش است. این ضوابط اختصاراً به شرح ذیل می باشند:
-
ارتفاع کل بنا حداکثر معادل، طول قطعه  که در جوار معابر کمتر از 18 متر نمی¬تواند از دو برابر عرض معبر بیشتر شود (حتی برای قطعات با طول بیش از 36 متر).
-
عمق حیاط شمالی در قطعات شمالی (و جنوبی در قطعات جنوبی) حداقل معادل نصف ارتفاع
-ارتفاع بنا در جوار معبر حداکثر معادل عرض معبر
-احداث بنا از ششمین طبقه، به شکل منفصل از شرق و غرب در قطعات شمالی و جنوبی
-عدم احداث بنا بیش از چهار طبقه روی پیلوت در بر معابر کمتر از 12 متر در کلیه قطعات و در قطعات با عرض کمتر از 12 متر در قطعات شمالی یا جنوبی بیش از 4 طبقه روی پیلوت.
3.
با توجه به رانتی که تخصیص کاربری تجاری به یک قطعه زمین برای آن به همراه می آورد، برای اختصاص کاربری تجاری و امکان بهره مندی همگانی از این کاربری، متناسب با نوع عملکرد معبر، شرایطی برای استفاده از کاربری تجاری در نظر گرفته شده، که خلاصه ای از به شرح ذیل است:
-
وجود محور تجاری و پیش بینی آن در طرح تفصیلی
-رعایت حد نصاب تفکیک (100 مترمربع برای اراضی واقع در معابر محله ای، 350 مترمربع برای اراضی واقع در معابر ناحیه ای و 500 مترمربع برای اراضی واقع در معابر منطقه ای و شهری)
-
وجود ظرفیت خالی برای کاربری تجاری در معبر مورد نظر
لازم به ذکر است که برای بهره¬مندی از کاربری تجاری رعایت کلیه شرایط بالا الزامی می باشد.
4.
اصلاح هندسی شبکه معابر بویژه در بافت فشرده قدیمی و فرسوده شهر و تعریض شبکه معابر از دیگر اقدامات طرح تفصیلی است، که موجب سهولت دسترسی ساکنین و تسهیل خدمات¬رسانی (از قبیل عبور و مرور ماشین های آتش نشانی در هنگام بروز سوانح، و تردد وسایل نقلیه خدمات شهری برای جمع آوری زباله و ...) در این محدوده ها می گردد.
5.
در محدوده شهرک قلعه میر و روستای میمنت آباد، با توجه به ریزدانه بودن اراضی و کم عرض بودن معابر به منظور تشویق ساکنین به تجمیع،‌ ضوابط ویژه ای در نظر گرفته شده. بدین ترتیب، تراکم تشویقی تا 5 طبقه، تنها بر اساس مساحت و بدون انجام عقب نشینی اضافه و با حذف یک در میان معابر قابل اختصاص خواهد بود.
6.
حقوق مکتسبه یکی دیگر از مسایل مورد توجه در طرح تفصیلی بوده، به نحوی که احداث بنا مطابق با هرگونه مجوز صادره ( پروانه ساخت، پایانکار یا گواهی عدم خلاف ) حتی در صورت وجود کاربری مغایر، قابل تثبیت می باشد.
7.
مطابق ضوابط طرح تفصیلی، کلیه بناهای تجاری موجود، در صورتی که دارای پروانه ساخت، گواهی عدم خلاف، و یا پایانکار باشند، در صورت تخریب و نوسازی می توانند بدون رعایت شرایط سه گانه بند 3، بنای تجاری خود را مورد بازسازی قرار داده و از حقوق مکتسبه خود جهت اخذ این کاربری استفاده نمایند.

دسته بندی ای وجود ندارد !!!