ردیف عنوان آدرس تلفن
1 مسجد امام جعفر صادق (علیه السام) شهرستان بهارستان - گلستان سبزدشت پایین کوچه بوستان دهم
2 مسجد سیدالشهداء (علیه السلام) شهرستان بهارستان - سلطان آباد خیابان 20 متری مصطفی خمینی 15 متری پاییزان کوچه باب الحوائج
3 مسجد قمر بنی هاشم (سلام اله علیها) بهارستان گلستان صالح آباد امامزاده باقر
4 مسجد امام حسین (علیه السلام) شهرستان بهارستان - گلستان قلعه میر روستای ریه خیابان امام حسین (ع)
5 مسجد حضرت رقیه (سلام اله علیها) شهرستان بهارستان - گلستان سلطان آباد 14 متری 14 معصوم خیابان مطهری خیابان میثاق
6 مسجد امیرالمومنین (علیه السلام) شهرستان بهارستان - گلستان سلطان آباد سی متری فشارقوی
7 مسجد حضرت علی اصغر (علیه السلام) شهرستان بهارستان - گلستان قلعه میر خیابان رجایی خیابان وحدت
8 مسجد موسی بن جعفر (علیه السلام) شهرستان بهارستان - گلستان باغ مهندس کوچه حبیب بن مظاهر
9 مسجد حضرت علی اکبر (علیه السلام) شهرستان بهارستان - گلستان خیابان 25 متری ریه روبروی بهداشت
10 مسجد حضرت ابوالفضل (علیه السلام) شهرستان بهارستان - گلستان قلعه میر خیابان شهید کاظمی