ردیف عنوان آدرس تلفن
1 خانه ریه روستای ریه - خیابان امام حسین (ع) خیابان فضیلت یک - انتهای کوچه گلهای یک 56861818
2 خانه امامزاده باقر روستای امامزاده باقر - خیابان قائم - خیابان شهید گلستانی
3 پایگاه سلامت الغدیر نسیم شهر، هفت تیر، بلوار الغدیر، ساختمان خلیج فارس طبقه1واحد3