علی هوشمند

سرپرست حوزه حمل و نقل و ترافیک

تحصیلات: لیسانس

تلفن: 09128887082