مدیریت
سوابق اجرایی

 ابوالفضل فیاضی

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و  فرآورده های کشاورزی

تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

تلفن: 09123336040

 1. فعالیت در حوزه شورای حل اختلاف شهرستان بهارستان از سال 86 تا کنون
 2. کارشناس منتخب دادگستری از سال 90 تا کنون
 3. مشاور شهردار و رئیس اداره بازرسی شهرداری گلستان سال 91
 4. مدیر روابط عمومی شهرداری گلستان سال 82 تا 88 و 91 تا 92
 5. مدیر روابط عمومی فرمانداری رباط کریم سال 88 تا 91
 6. مشاور شهردار در امور ایثار گران سال 85 تا 91
 7. عضو ستاد نماز جمعه شهر گلستان 84 تا 89
 8. عضو شورای فرماندهی بسیج اصناف و کارگری
 9. عضو کمیسیون های نامگذاری معاملات و حوادث غیر مترقبه
 10. جانشین معاونت خدمات شهری در امور حوادث شهرداری 85 تا 87
 11. مسئول هماهنگی و حوزه دفتر فرماندهی مرکز مقاومت بسیج وزارت کشور 79 تا 82
 12. مدیریت فرهنگی و امور کتابخانه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی77 تا 79