مدیریت

 

 محمد رضا قیدر

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری گلستان

تحصیلات:لیسانس علوم سیاسی

شماره تماس: 09121236377

 

دسته بندی ای وجود ندارد !!!