معاون
سوابق اجرایی
عملکرد

بهمن ویسی مهر

سرپرست معاونت شهرسازی

تحصیلات:فوق دیپلم معماری

شماره تماس: 09121939509

دسته بندی ای وجود ندارد !!!