سوابق اجرایی
عملکرد

بخشی از سوابق (27 سال) مهندس احمد عزیزی معاون اداری- مالی شهرداری گلستان:
  معاونت خدمات شهری شهرداری شهریار / سه دوره
  شهردار منطقه امیریه شهریار / 5 دوره
  شهردار منطقه اندیشه شهریار
  شهردار منطقه رزکان شهریار / 2 دوره
  شهردار منطقه 3 کهنز شهریار / 2 دوره
  مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهریار
  مدیر موزه شهرستان شهریار
  شهردار منطقه 1 و 2 شهرداری نظر آباد
  معاونت اداری مالی شهرداری صباشهر
  معاونت اداری و مالی شهرداری بومهن

دسته بندی ای وجود ندارد !!!