مدیریت
سوابق اجرایی
عملکرد

حسین رضایی فر

کارشناس حمل و نقل و ترافیک شهری

تلفن:09036987261

  1. رئیس هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی
  2. مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی از سال 1384تا کنون
  3. سرپرست سازمان تاکسیرانی از بهمن سال 1394

دسته بندی ای وجود ندارد !!!