مدیر عامل
سوابق اجرایی

محمد سلگی

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ابزار دقیق

تلفن: 09125242758

گزیده ای از سوابق محمد سلگی
1- سرپرست معاونت آتش نشانی شهر گلستان

2-سه سال ریاست ایستگاه های آتش نشانی

3- رئیس ایستگاه آتش نشانی مرکزی شهر گلستان

4- رئیس ایستگاه آتش نشانی شهرک سبزدشت ومسئول واحد پیشگیری

5-حدود 10 سال به عنوان فرمانده عملیات در ۳ ایستگاه آتش نشانی قلعه میر، گلستان و سبزدشت
کارشناس علت یابی حریق ، پیشگیری ، بررسی ، حفاظت از حریق ، کشف و تعیین علت حریق و ...
6-دوره آموزش تخصصی جستجو و نجات زیر نظر مربیان انگلستان

7-دوره آموزش تخصصی امداد و نجات  زیر نظر مربیان انگلستان

8-آموزش تخصصی تجسس و نجات شهری زیر نظر کالج مورتون اینمارش انگلستان در خراسان
9-آموزش تخصصی اطفاء حریق در ساختمانهای بلند زیر نظر کالج مورتون اینمارش انگلستان در قزوین
10-دوره آموزش تخصصی مدیریت و کنترل آتش در تهران
 11-دوره آموزش تخصصی اصول آتش نشانی در تهران
12دوره آموزش تخصصی نجات در محیط های بسته در مشهد مقدس
13-آموزش تخصصی تیر اندازی و اخذ گواهی نامه تیر اندازی در استان کرمانشاه
14-دوره آموزش تخصصی تصادفات جاده ای در شهر مشهد مقدس
15-آموزش تخصصی طراحی و نصب سیستم های اعلام  و اطفاء حریق در شهر تهران
16-آموزش نیمه حرفه ای آتش نشانی و خدمات ایمنی در شهر تهران
17-آموزش تخصصی فوریتهای پزشکی و تزریقات حرفه ای در شهرستان اسلامشهر
18-اولین کارشناس خبر دادگستری در حوزه آتش نشانی و علت یابی حریق در شهرگلستان
19- کارشناسان رسمی دادگستری شهرستان رباط کریم در حوزه علت یابی حریق
20-کارشناس علت یابی بیش از ۱۰۰۰ هزار پرونده دادگستری و...
21مسئول ایمنی و مشاور مدیر عامل شهرک صنعتی نصیر آباد در حوزه آتش نشانی
22-مسئول ایمنی و مشاور مدیر عامل شهرک صنعتی شمس آباد
23-مربی تخصصی آموزش اطفا حریق
24-ورزشکار و دارای مقام ورزشی

دسته بندی ای وجود ندارد !!!