اخبار

۱۳۹۷/۲/۲۹

عضو شورای اسلامی شهرگلستان: اتحاد و همدلی در دوره پنجم شورای شهرگلستان مثال زدنی است. همه مصوبات شورای شهر به اتفاق آرا بوده یعنی همه مصوبات در شورای شهر و تصمیمات کلان در شورای شهر همه  با ۹ رای بوده است.

۱۳۹۷/۲/۲۹

محسن بیگدلی: اختصاص مالیات برارزش افزوده به شهرداری ها با سیاست تمرکززدایی دولت، توسعه متوازن نقاط مختلف کشور را در پی خواهد داشت.

۱۳۹۷/۲/۲۹

مهندس عرب پروژه های عمرانی، خدماتی، رفاهی، ورزشی و فرهنگی شهرداری گلستان، ضامن توسعه فراگیر و پایدار شهر است.

۱۳۹۷/۲/۲۹

موسی قلی زاده: با توجه به خطرآفرین بودن بافت فرسوده، با تمهیدات مدیریت شهری، تخریب و نوسازی بافتهای فرسوده در شهرگلستان رایگان است.

۱۳۹۷/۲/۲۹

رئیس شورای اسلامی شهر گلستان، عمران شهری و توسعه فرهنگی را دو اولویت اصلی شورای اسلامی شهرگلستان برشمرد.