اخبار

۱۳۹۵/۳/۱۲

معاون رئیس قوه قضایه در ادامه سفر استانی مسئولان قوه قضائیه و بازدید از مجتمع‌های قضایی استان تهران با سفر به شهرستان بهارستان، وضعیت محاکم قضایی این شهرستان را مورد ارزیابی قرار داد

۱۳۹۵/۳/۱۲

مهندس کاویانی شهردار گلستان از ادامه آسفالت ریزی دستی در فلکه دوم گلستان، کوچه های شکوفه خبر داد.

۱۳۹۵/۳/۱۱

مشاور استاندار و مدیر کل بازرسی استانداری تهران از عملکرد و اقدامات مهندس کاویانی قدردانی کرد.

۱۳۹۵/۳/۱۱

شهردار گلستان از جلب رضایتمندی شهروندان با تحقق شعار «هر شهروند، یک شهردار» خبر داد.

۱۳۹۵/۳/۱۰

با حضور  مشاور استاندار  تهران و مدیرکل اداره بازرسی؛ سرپرست جدید اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری گلستان معارفه شد.